Quyết định 3297/QĐ-UBND

Quyết định 3297/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 3297/QĐ-UBND 2008 Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 2008 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3297/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục năm 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Điệu lệ Trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Y tế tại Tờ trình số 1523/SYT ngày 07/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án số 441/TCYT ngày 04/11/2008 của Trường Trung cấp Y tế về "Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2012".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ KH- ĐT- Bộ Y tế;
- Vụ GD-CN- Bộ GD-ĐT;
- Lưu VT, NC-VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3297/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3297/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3297/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3297/QĐ-UBND 2008 Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 2008 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3297/QĐ-UBND 2008 Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 2008 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3297/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3297/QĐ-UBND 2008 Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 2008 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3297/QĐ-UBND 2008 Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 2008 2012

            • 16/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực