Quyết định 3299/QĐ-BCT

Quyết định 3299/QĐ-BCT năm 2017 đính chính Quyết định 3283/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3299/QĐ-BCT 2017 đính chính Quyết định 3283/QĐ-BTC áp dụng chống bán phá giá thép


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3299/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3283/QĐ-BCT NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2017 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh s20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 về việc áp dụng chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cụ thể như sau:

1. Tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định 3283/QĐ-BCT ghi là: “...Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2016…”.

Đính chính là: “...Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2017...”.

2. Tại Mục 1.3 Thông báo kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ghi là: “...Chiều cao 700mm (±4mm) trở lên hoặc chiều rộng 300mm (±3mm) trở lên...”.

Đính chính là: “...Chiều cao lớn hơn 704mm hoặc chiều rộng lớn hơn 304mm...”.

3. Tại Mục 5 Thông báo kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ghi là: Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp.

Đính chính lại là: Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;

- Các Cục/Vụ: CN, XNK, ĐB;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3299/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3299/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2017
Ngày hiệu lực24/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3299/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3299/QĐ-BCT 2017 đính chính Quyết định 3283/QĐ-BTC áp dụng chống bán phá giá thép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3299/QĐ-BCT 2017 đính chính Quyết định 3283/QĐ-BTC áp dụng chống bán phá giá thép
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3299/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Quốc Khánh
       Ngày ban hành24/08/2017
       Ngày hiệu lực24/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3299/QĐ-BCT 2017 đính chính Quyết định 3283/QĐ-BTC áp dụng chống bán phá giá thép

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3299/QĐ-BCT 2017 đính chính Quyết định 3283/QĐ-BTC áp dụng chống bán phá giá thép

          • 24/08/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/08/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực