Quyết định 33/2001/QĐ-TTg

Quyết định 33/2001/QĐ-TTg về việc sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với các nhà khoa học do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Quyết định 33/2001/QĐ-TTg sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với nhà khoa học đã được thay thế bởi Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập công ty Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2001/QĐ-TTg sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với nhà khoa học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 33/2001/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sử dụng xe ô tô được trang bị theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ để đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc hàng ngày và đi công tác đối với các giáo sư được Nhà nước Việt Nam công nhận, có một trong các tiêu chuẩn sau :

1. Được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh;

2. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 2. Đối với các giáo sư đã nghỉ hưu, nhưng còn làm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ, nếu có một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 cũng thuộc đối tượng áp dụng tại Quyết định này. Cơ quan chủ quản đề tài khoa học có trách nhiệm bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các giáo sư này trong thời gian thực hiện đề tài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2001
Ngày hiệu lực28/03/2001
Ngày công báo15/04/2001
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 33/2001/QĐ-TTg sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với nhà khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2001/QĐ-TTg sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với nhà khoa học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/03/2001
        Ngày hiệu lực28/03/2001
        Ngày công báo15/04/2001
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2007
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 33/2001/QĐ-TTg sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với nhà khoa học

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2001/QĐ-TTg sử dụng xe ôtô phục vụ công tác đối với nhà khoa học