Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT sáp nhập Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh – Video vào Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Điện ảnh và Video do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT sáp nhập Công ty XNK Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh-Video vào Công ty XNK Vật tư Điện ảnh và video


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH – VIDEO VÀO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ ĐIỆN ẢNH VÀ VIDEO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá – Thông tin;
Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ – BCS, ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá Thông tin;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sáp nhập Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh – Video vào Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Điện ảnh và Video.

Giám đốc công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Điện ảnh và Video có trách nhiệm sắp xếp lại tổ chức, nhân sự trên nguyên tắc ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống cán bộ công nhân viên.

Điều 2: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính - Kế toán hướng dẫn các thủ tục bàn giao về tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Điện ảnh và Video và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Lưu VP, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN 
Phạm Quang Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2002/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2002/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2002
Ngày hiệu lực10/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2002/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT sáp nhập Công ty XNK Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh-Video vào Công ty XNK Vật tư Điện ảnh và video


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT sáp nhập Công ty XNK Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh-Video vào Công ty XNK Vật tư Điện ảnh và video
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2002/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýPhạm Quang Nghị
        Ngày ban hành10/12/2002
        Ngày hiệu lực10/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT sáp nhập Công ty XNK Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh-Video vào Công ty XNK Vật tư Điện ảnh và video

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2002/QĐ-BVHTT sáp nhập Công ty XNK Vật tư Dịch vụ Kỹ thuật Điện ảnh-Video vào Công ty XNK Vật tư Điện ảnh và video

              • 10/12/2002

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/12/2002

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực