Quyết định 33/2008/QĐ-UBND

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu học phí trường công lập Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Mức thu:

(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

TT

Bậc, cấp học

Mức thu theo Quyết định 32/2000/QĐ-UB của UBND tỉnh

Mức thu mới (điều chỉnh, bổ sung)

Các phường nội thị

Các xã, thị trấn

Các phường nội thị

Các xã, thị trấn

1

Mầm non

20.000

10.000

40.000

15.000

2

Trung học cơ sở

8.000

4.000

20.000

10.000

3

Trung học phổ thông

16.000

8.000

35.000

25.000

4

Dạy nghề

 

 

 

 

- Đối với học sinh phổ thông

25.000

25.000

35.000

35.000

- Tại trường Trung cấp nghề

 

 

100.000

100.000

5

Trung cấp chuyên nghiệp

30.000

30.000

100.000

100.000

6

Cao đẳng

 

 

150.000

150.000

2. Thời gian áp dụng: Từ năm học 2008-2009.

Điều 2. Đối tượng thu và miễn, giảm học phí:

Thực hiện theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các qui định hiện hành khác.

Riêng đối tượng thuộc hộ đói, hộ nghèo được miễn, giảm theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998, nay được áp dụng theo chuẩn nghèo qui định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Ngọc Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2008
Ngày hiệu lực30/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu học phí trường công lập Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu học phí trường công lập Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýTrương Thị Ngọc Ánh
       Ngày ban hành20/08/2008
       Ngày hiệu lực30/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu học phí trường công lập Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2008/QĐ-UBND bổ sung mức thu học phí trường công lập Kon Tum

          • 20/08/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/08/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực