Quyết định 33/2013/QĐ-UBND

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung chuyển đổi đối với 13 trường mầm non bán công sang loại hình công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2013/QĐ-UBND chuyển đổi 13 trường mầm non bán công sang công lập Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG, DÂN LẬP SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Bình Định Khóa XI, Kỳ họp thứ 6 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chuyển đổi đối với 13 trường mầm non bán công sang loại hình công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính; cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện chuyển đổi: chậm nhất đến hết năm học 2017 - 2018, 13 trường mầm non bán công sau đây phải hoàn thành việc chuyển sang loại hình trường công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính:

+ Trường Mầm non Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non 2/9, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non Phong Lan, thành phố Quy Nhơn

+ Trường Mầm non huyện Tuy Phước

+ Trường Mầm non huyện An Nhơn

+ Trường Mầm non thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn

+ Trường Mầm non huyện Tây Sơn

+ Trường Mầm non 19/5, huyện Phù Cát

+ Trường Mầm non, huyện Phù Mỹ

+ Trường Mầm non Họa Mi, huyện Hoài Nhơn

+ Trường Mầm non thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

2. Về mức thu học phí: Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi các trường trên địa bàn (trong đó, mức thu học phí theo hướng tăng dần và kinh phí ngân sách hỗ trợ giảm dần từng năm học cho đến khi hoàn thành việc chuyển đổi theo thời gian quy định).

3. Học phí thu được các trường dùng để chi thường xuyên, bao gồm chi lương và các khoản phụ cấp theo lương, chi phục vụ công tác chuyên môn của mỗi trường, nếu thiếu ngân sách địa phương các cấp hỗ trợ;

Ngân sách nhà nước từng bước hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường mầm non công lập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh vào dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực08/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND chuyển đổi 13 trường mầm non bán công sang công lập Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 33/2013/QĐ-UBND chuyển đổi 13 trường mầm non bán công sang công lập Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýMai Thanh Thắng
     Ngày ban hành30/08/2013
     Ngày hiệu lực08/09/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 33/2013/QĐ-UBND chuyển đổi 13 trường mầm non bán công sang công lập Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2013/QĐ-UBND chuyển đổi 13 trường mầm non bán công sang công lập Bình Định