Quyết định 33-TTg

Quyết định 33-TTg năm 1993 về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33-TTg chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33-TTg

Hà Nội , ngày 05 tháng 2 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN VIỆC QUẢN LÝ QUỸ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC SANG PHƯƠNG THỨC KINH DOANH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ vào pháp lệnh nhà  ở công bố ngày 26 tháng 3 năm 1991;
Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sử hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Điều 2. Quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bao gồm:

Nhà ở tạo lập bằng vốn ngân sách Nhà nước (trung ương, địa phương)

- Nhà ở tạo lập bằng các nguồn vốn của các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể (sau đây gọi là cơ quan hành chính sự nghiệp), các doanh nghiệp Nhà nước (nhà ở được xây dựng từ nguồn vốn được xác định đích thực là quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở hữu tập thể sẽ có quy định riêng).

- Nhà ở có nguồn gốc sở hữu khác được chuyển sang sở hữu Nhà nước theo pháp luật.

Trường hợp nhà ở xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, hoặc vốn của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước nhưng có một phần tiền góp của cá nhân, của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh thì loại nhà này vẫn thuộc sở hữu Nhà nước. Tiền do các cá nhân, tổ chức đó góp được xem là tiền mua nhà trả góp hoặc tiền thuê nhà trả trước theo thoả thuận hoặc hợp đồng kinh tế do cá nhân hoặc tổ chức nêu trên ký kết với cơ quan quản lý nhà.

Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quản lý cho thuê nhà thuộc ngành Nhà đất địa phương thành các doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng để tổ chức kinh doanh quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do ngành nhà đất địa phương quản lý. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất địa phương do Bộ xây dựng hướng dẫn.

Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy đinh riêng về tổ chức các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất thành phố theo sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ xây dựng với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp (thuộc trung ương và địa phương) và các doanh nghiệp Nhà nước quản lý trước mắt vẫn giao cho các đơn vị đó tự quản lý, nhưng phải đúng theo các quy định của Nhà nước theo điều 5 của quyết định này.

Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương đang quản lý có thể bàn giao cho các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành Nhà đất địa phương nếu được hai bên thoả thuận thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bàn giao.

Quỹ Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương đang quản lý có thể bàn giao cho địa phương nếu có sự thoả thuận giữa thủ trưởng Bộ, ngành Trung ương với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất địa phương, các cơ quan hành chính sự nghiệp (thuộc Trung ương và địa phương) và các doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện chính sách quản lý nhà, tổ chức ký lại hợp đồng thuê nhà với người thuê, thu tiền thuê nhà theo bảng giá do Nhà nước quy định, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê Nhà, làm nghĩa vụ với nhà nước và chịu sự quản lý tài chính theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc áp dụng giá thuê nhà, miễn, giảm tiền thuê nhà thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 1992. các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng các Bộ xây dựng, tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này.

Điều 7. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/1993
Ngày hiệu lực05/02/1993
Ngày công báo15/03/1993
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 33-TTg chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33-TTg chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành05/02/1993
        Ngày hiệu lực05/02/1993
        Ngày công báo15/03/1993
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33-TTg chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33-TTg chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

           • 05/02/1993

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/1993

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/1993

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực