Quyết định 3306/QĐ-BTC

Quyết định 3306/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC quy định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3306/QĐ-BTC 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC mức chi phí nhập chi phí xuất tại cửa kho


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3306/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 138/2014/TT-BTC NGÀY 22/9/2014 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHẬP, XUẤT TẠI CỬA KHO VÀ CHI PHÍ BẢO QUẢN THUỐC NỔ TEN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 138/2014/TT-BTC ngày 22/9/2014 quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) như sau:

1. Tại Điều 3 Thông tư đính chính cụm từ “quy định tại Điều 3 Thông tư này” thành cụm từ “quy định tại Điều 2 Thông tư này”;

2. Tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư đính chính cụm từ “Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 11 năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 138/2014/TT-BTC ngày 22/9/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ; Bộ Tài chính; Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3306/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3306/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2014
Ngày hiệu lực23/12/2014
Ngày công báo15/01/2015
Số công báoTừ số 55 đến số 56
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3306/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 3306/QĐ-BTC 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC mức chi phí nhập chi phí xuất tại cửa kho


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3306/QĐ-BTC 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC mức chi phí nhập chi phí xuất tại cửa kho
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3306/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành23/12/2014
       Ngày hiệu lực23/12/2014
       Ngày công báo15/01/2015
       Số công báoTừ số 55 đến số 56
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3306/QĐ-BTC 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC mức chi phí nhập chi phí xuất tại cửa kho

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3306/QĐ-BTC 2014 đính chính Thông tư 138/2014/TT-BTC mức chi phí nhập chi phí xuất tại cửa kho

           • 23/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực