Quyết định 3307/QĐ-UBND

Quyết định 3307/QĐ-UBND năm 2016 quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3307/QĐ-UBND 2016 hệ số tăng thêm tiền lương trong giá dịch vụ công ích Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3307/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐIAN BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối vời người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn người lao động theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 75/TTr-SLĐTBXH ngày 30/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như sau:

1. Địa bàn thuộc vùng III (thành phố Đồng Hới) hệ số điều chỉnh là 0,5;

2. Địa bàn thuộc vùng IV (thị xã Ba Đồn, các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa) hệ số điều chỉnh là 0,4.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương quy định tại Điều 1 là cơ sở để xác định tiền lương của các loại lao động trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, VX, XDCB&TNMT, KTTH;
- Lưu: VT, CVNN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2016
Ngày hiệu lực24/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3307/QĐ-UBND 2016 hệ số tăng thêm tiền lương trong giá dịch vụ công ích Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3307/QĐ-UBND 2016 hệ số tăng thêm tiền lương trong giá dịch vụ công ích Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3307/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành24/10/2016
        Ngày hiệu lực24/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3307/QĐ-UBND 2016 hệ số tăng thêm tiền lương trong giá dịch vụ công ích Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3307/QĐ-UBND 2016 hệ số tăng thêm tiền lương trong giá dịch vụ công ích Quảng Bình

            • 24/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực