Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND

Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 830/2008/QĐ-UBND về tổ chức khuyến nông cơ sở và chế độ thù lao đối với khuyến nông viên của tỉnh Phú Thọ

Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh 830/2008/QĐ-UBND tổ chức khuyến nông cơ sở Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 24/2011/QĐ-UBND Quy định tổ chức khuyến nông cơ sở mức phụ cấp và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh 830/2008/QĐ-UBND tổ chức khuyến nông cơ sở Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3311/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 830/2008/QĐ-UBND NGÀY 31/3/2008 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ ba, số 14/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của UBND thành phố Việt Trì tại Văn bản số 1735/UBND-KT ngày 22/10/2008; của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 226/TTr-SNN-KN ngày 13/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung phần Phụ biểu: Quy định số lượng nhân viên khuyến nông cơ sở được tuyển chọn ở các xã phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh, tại cột thứ tư từ trái sang, dòng thành phố Việt Trì như sau:

12 xã, phường gồm: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Tiên Cát, Trưng Vương, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Minh Nông, Minh Phương, Sông Lô, Hùng Lô, Thanh Đình, Tân Đức.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đình Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3311/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3311/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2008
Ngày hiệu lực27/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3311/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh 830/2008/QĐ-UBND tổ chức khuyến nông cơ sở Phú Thọ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh 830/2008/QĐ-UBND tổ chức khuyến nông cơ sở Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3311/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýĐặng Đình Vượng
       Ngày ban hành17/11/2008
       Ngày hiệu lực27/11/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh 830/2008/QĐ-UBND tổ chức khuyến nông cơ sở Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3311/2008/QĐ-UBND điều chỉnh 830/2008/QĐ-UBND tổ chức khuyến nông cơ sở Phú Thọ