Quyết định 3319/QĐ-UBND

Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 3319/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 21/2013/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3319/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2013/QĐ-UBND NGÀY 02/4/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4198/TTr-STC ngày 20/10/2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

Việc bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai; Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3319/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2014
Ngày hiệu lực23/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3319/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3319/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 21/2013/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3319/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 21/2013/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3319/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Minh Phúc
       Ngày ban hành23/10/2014
       Ngày hiệu lực23/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3319/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 21/2013/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3319/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 21/2013/QĐ-UBND bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Đồng Nai

           • 23/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực