Quyết định 332/QĐ-UBND

Quyết định 332/QĐ-UBND về phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với xe ô tô khách chạy tuyến Quảng Nam - thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi (2019) do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 332/QĐ-UBND 2019 giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh ô tô khách Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH ĐỐI VỚI XE Ô TÔ KHÁCH CHẠY TUYẾN QUẢNG NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI (2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 186/SGTVT- QLVT, PT&NL ngày 24/01/2019 (kèm theo ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 295/STC-GCS ngày 29/01/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với xe ô tô khách chạy tuyến từ Quảng Nam đi thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi (2019) bằng loại xe giường nằm với mức giá là:

560.000 đồng/lượt/người (tăng 60% so với mức giá kê khai hiện hành: 350.000 đồng/lượt/người do chiều xe ngược lại không có khách hoặc ít khách).

Riêng giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với xe ô tô khách chạy tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Nam trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi (2019) thực hiện theo giá do cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hồ Chí Minh công bố.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 06/02/2019 đến hết ngày 20/02/2019 (từ mồng 02 đến 16/01 âm lịch). Từ ngày 21/02/2019 trở đi, mức giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô tuyến từ Quảng Nam đi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng như mức giá các đơn vị kê khai trước đây (mức giá cũ).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo công bố mức giá cước trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết; đồng thời có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển hành khách với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi (2019); tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, các chủ phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô thực hiện đúng mức giá cước quy định nêu trên và thời gian áp dụng. Xử lý nghiêm đối với những đơn vị, chủ phương tiện lợi dụng dịp tết để hoạt động không đúng quy định, thu giá cước vượt quá quy định.

2. Các Ban Quản lý Bến xe hoạt động trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm kê khai, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết đảm bảo đúng quy định.

3. Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, niêm yết giá, thu cước vận tải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về giá.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam chịu trách nhiệm công khai thông tin về giá cước ô tô vận tải trên địa bàn tỉnh để nhân dân được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Tổng Biên tâp Bao Quang Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Bến xe Quảng Nam, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các Chủ phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2019\tháng 1\29-01-2019 Cước Ô tô 1.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 332/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu332/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 332/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 332/QĐ-UBND 2019 giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh ô tô khách Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 332/QĐ-UBND 2019 giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh ô tô khách Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu332/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành30/01/2019
        Ngày hiệu lực30/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 332/QĐ-UBND 2019 giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh ô tô khách Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 332/QĐ-UBND 2019 giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh ô tô khách Quảng Nam

            • 30/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực