Quyết định 3322/QĐ-UBND

Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 81/2004/QĐ-UB thành lập trung tâm sát hạch lái xe trực thuộc sở giao thông - vận tải do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3322/QĐ-UBND 2007 huỷ bỏ thành lập trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2004/QĐ-UB NGÀY 12/10/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NAM TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1126/TTr-SGTVT ngày 09/10/2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam, lý do thực hiện theo Công văn số 996/UB- KTN ngày 28/4/2005 tỉnh Quảng Nam về việc triển khai dự án Trung tâm Sát hạch lái xe và Trường đào tạo lái xe Quảng Nam.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông - Vận tải tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3322/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2007
Ngày hiệu lực22/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3322/QĐ-UBND 2007 huỷ bỏ thành lập trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3322/QĐ-UBND 2007 huỷ bỏ thành lập trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3322/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành22/10/2007
       Ngày hiệu lực22/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3322/QĐ-UBND 2007 huỷ bỏ thành lập trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3322/QĐ-UBND 2007 huỷ bỏ thành lập trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam

           • 22/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực