Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT

Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT năm 2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại và Du lịch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT năm 2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 25 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1815 QĐ/UB-BT NGÀY 21/9/1996 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGÀNH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 72 TT/LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Thương mại v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính- Vật giá, Sở Thương mại & Du lịch và Cục Thuế Tỉnh tại văn bản số 4137 LS/TC- TMDL- CT ngày 08/11/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bãi bỏ việc thực hiện Quyết định số 1815 QĐ/UB-BT, ngày 21/9/1996 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại và Du lịch kể từ ngày 01/11/2002.

Điều 2: Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại và Du lịch thực hiện theo Thông tư số 72 TT/LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Sở Thương mại & Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT HĐND Tỉnh (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh
- Lưu: VP; CVPPLT

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3325/QĐ-CTUBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3325/QĐ-CTUBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2002
Ngày hiệu lực01/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3325/QĐ-CTUBBT

Lược đồ Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT năm 2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT năm 2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3325/QĐ-CTUBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành25/11/2002
        Ngày hiệu lực01/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT năm 2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT năm 2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT

            • 25/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực