Quyết định 333/2008/QĐ-UBND

Quyết định 333/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 333/2008/QĐ-UBND chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI HỖ TRỢ QUY TẬP MỘ LIỆT SĨ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định Chính phủ số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ;

Theo văn bản số 144/HĐND-VP ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất đề nghị điều chỉnh mức chi hỗ trợ quy tập mộ liệt theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2815/TTr-STC ngày 21 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ.

1. Điều chỉnh mức chi cụ thể như sau: mức chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ là: 83.000đồng/mộ lên mức 240.000 đồng/mộ để chi hỗ trợ thêm đối với công tác quy tập mộ liệt sĩ, ngoài mức quy định chung của Nhà nước tại Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: trong dự toán chi được ngân sách tỉnh giao hằng năm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Điều 1 trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ công văn số 43/CV-UBNT ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hỗ trợ kinh phí quy tập mộ liệt sĩ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 333/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu333/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2008
Ngày hiệu lực07/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 333/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 333/2008/QĐ-UBND chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 333/2008/QĐ-UBND chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu333/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành27/11/2008
        Ngày hiệu lực07/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 333/2008/QĐ-UBND chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 333/2008/QĐ-UBND chi hỗ trợ quy tập mộ liệt sĩ Ninh Thuận

            • 27/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực