Quyết định 3331/QĐ-UBND

Quyết định 3331/QĐ-UBND năm 2009 về mức hỗ trợ cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gốc Tây Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 3331/QĐ-UBND 2009 hỗ trợ cơ quan có hợp đồng lao động sinh viên dân tộc Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

MỨC HỖ TRỢ CHO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC GỐC TÂY NGUYÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2461/STC-HCSN ngày 14 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gốc Tây Nguyên như sau:

1. Mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gốc Tây Nguyên đã tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng: 30.000.000 đồng/người/năm.

2. Mức hỗ trợ đối với cơ quan, đơn vị có hợp đồng lao động là học sinh, sinh viên dân tộc gốc Tây Nguyên đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp: 25.000.000 đồng/người/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010. Giao Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3331/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3331/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3331/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3331/QĐ-UBND 2009 hỗ trợ cơ quan có hợp đồng lao động sinh viên dân tộc Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3331/QĐ-UBND 2009 hỗ trợ cơ quan có hợp đồng lao động sinh viên dân tộc Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3331/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Quang Thái
        Ngày ban hành31/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3331/QĐ-UBND 2009 hỗ trợ cơ quan có hợp đồng lao động sinh viên dân tộc Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3331/QĐ-UBND 2009 hỗ trợ cơ quan có hợp đồng lao động sinh viên dân tộc Lâm Đồng

            • 31/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực