Quyết định 3331/QĐ-UBND

Quyết định 3331/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cơ sở kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3331/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí tuyên truyền hoạt động văn hóa nghệ thuậ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3331/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TẠI CƠ SỞ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2003;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Căn cứ Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách thành phố năm 2010;
Xét đề nghị của Liên ngành: Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính tại Tờ trình số 53/TTr-LN ngày 07/07/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ số kinh phí là: 34.650.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đã giao tại Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố để hỗ trợ cho cơ sở (quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn) thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ cho quận, huyện, thị xã: 200.000.000 đồng/quận, huyện, thị xã để bổ sung kinh phí cho công tác chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, hoạt động văn hóa nghệ thuật và tổ chức kỷ niệm tại quận, huyện, thị xã trong 10 ngày Đại lễ (từ ngày 01/10 đến 10/10/2010).

- Mức hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn: 50.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Hướng dẫn nội dung các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn trong 10 ngày Đại lễ từ ngày 01/10 đến 10/10/2010.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

2. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại quận, huyện, thị xã theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo đúng nội dung Kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật về việc sử dụng kinh phí và phải thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo mục đích, chất lượng và hiệu quả.

- Căn cứ dự toán được UBND Thành phố giao, chủ động rút dự toán bổ sung có mục tiêu năm 2010 từ ngân sách thành phố tại Kho bạc nhà nước về ngân sách quận, huyện, thị xã; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chi theo đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng: TH, VHKG;
- Lưu: VT, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

PHÂN BỔ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG NĂM 2010 CHO CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG

(Kèm theo Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên quận, huyện, thị xã

Số lượng xã, phường, thị trấn

Kinh phí hỗ trợ quận, huyện, thị xã

Tổng số

UBND quận, huyện, thị xã

Xã, phường, thị trấn

 

Tổng cộng

577

34.650

5.800

28.850

1

UBND quận Ba Đình

14

900

200

700

2

UBND quận Cầu Giấy

8

600

200

400

3

UBND quận Đống Đa

21

1.250

200

1050

4

UBND quận Hà Đông

17

1.050

200

850

5

UBND quận Hai Bà Trưng

20

1.200

200

1000

6

UBND quận Hoàn Kiếm

18

1.100

200

900

7

UBND quận Hoàng Mai

14

900

200

700

8

UBND quận Long Biên

14

900

200

700

9

UBND quận Tây Hồ

8

600

200

400

10

UBND quận Thanh Xuân

11

750

200

550

11

UBND thị xã Sơn Tây

15

950

200

750

12

UBND huyện Ba Vì

31

1.750

200

1550

13

UBND huyện Chương Mỹ

32

1.800

200

1600

14

UBND huyện Đan Phượng

16

1.000

200

800

15

UBND huyện Phú Xuyên

28

1.600

200

1400

16

UBND huyện Đông Anh

24

1.400

200

1200

17

UBND huyện Gia Lâm

22

1.300

200

1100

18

UBND huyện Hoài Đức

20

1.200

200

1000

19

UBND huyện Mê Linh

18

1.100

200

900

20

UBND huyện Mỹ Đức

22

1.300

200

1100

21

UBND huyện Phúc Thọ

23

1.350

200

1150

22

UBND huyện Quốc Oai

21

1.250

200

1050

23

UBND huyện Sóc Sơn

26

1.500

200

1300

24

UBND huyện Thạch Thất

23

1.350

200

1150

25

UBND huyện Thanh Oai

21

1.250

200

1050

26

UBND huyện Thanh Trì

16

1.000

200

800

27

UBND huyện Thường Tín

29

1.650

200

1450

28

UBND huyện Ứng Hòa

29

1.650

200

1450

29

UBND huyện Từ Liêm

16

1.000

200

800

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3331/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3331/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2010
Ngày hiệu lực08/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3331/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3331/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí tuyên truyền hoạt động văn hóa nghệ thuậ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3331/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí tuyên truyền hoạt động văn hóa nghệ thuậ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3331/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành08/07/2010
        Ngày hiệu lực08/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3331/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí tuyên truyền hoạt động văn hóa nghệ thuậ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3331/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí tuyên truyền hoạt động văn hóa nghệ thuậ

            • 08/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực