Quyết định 3334/QĐ-BYT

Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3334/QĐ-BYT 2020 thành lập 03 Đội công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP 03 ĐỘI CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA BỘ Y TẾ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ban hành ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đội công tác).

1. Đội điều tra giám sát dịch:

- Đội trưởng: Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Phó Đội trưởng: Ông Lê Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

- Thành viên:

+ Ông Chu Văn Tuyến, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

+ Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý môi trường y tế;

+ Ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Ông Hoàng Tiến Thanh, Quyền Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur Nha Trang;

+ Ông Trần Anh Tú, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

2. Đội điều trị:

- Đội trưởng: Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

- Phó Đội trưởng: Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

- Thành viên:

+ Ông Lê Văn Trụ, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

+ Ông Trần Văn Chương, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế;

+ Ông Nguyễn Thành Huy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế;

+ Ông Trần Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Ông Ngô Việt Anh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Ông Nguyễn Văn Hải, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

3. Đội xét nghiệm:

- Đội trưởng: Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Phó Đội trưởng: Bà Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Thành viên:

+ Bà Huỳnh Thị Kim Mai, Phó Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch, Viện Pasteur Nha Trang;

+ Bà Phạm Thị Hiền, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Bà Vũ Thị Bích Hậu, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Điều 2. Các Đội công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trong giám sát, điều trị, xét nghiệm và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng; Báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và các Vụ, Cục có liên quan về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch đã triển khai.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của thành viên các Đội công tác được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Các Đội công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, DP.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3334/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3334/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2020
Ngày hiệu lực25/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(27/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3334/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3334/QĐ-BYT 2020 thành lập 03 Đội công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3334/QĐ-BYT 2020 thành lập 03 Đội công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3334/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành25/07/2020
        Ngày hiệu lực25/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (27/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3334/QĐ-BYT 2020 thành lập 03 Đội công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3334/QĐ-BYT 2020 thành lập 03 Đội công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng

            • 25/07/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực