Quyết định 3337/QĐ-UBND

Quyết định 3337/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3337/QĐ-UBND Ban Quản lý dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3337/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 444/TTr-SNV ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (sau đây viết tắt là Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh) trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn phong và Ban Quản lý dự án Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn về chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

Trụ sở đặt tại nhà số 415, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, các công trình thủy lợi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản được giao (gọi Chung là dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn); chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình.

- Thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác liên quan đến các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu đối với các dự án khác nếu có đủ điều kiện về năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh căn cứ nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các dự án của Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn phong để tiếp tục thực hiện và có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa và có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính và các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ban Quản lý dự án Thủy lợi trực thuộc Sở.Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị khác đang làm chủ đầu tư hoặc đang quản lý về Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh. Thời gian hoàn thành việc bàn giao trước ngày 31/10/2016.

3. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí viên chức và người lao động hợp lý, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh theo quy chế đã được UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2016.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong, Ban Quản lý dự án Thủy lợi, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3337/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3337/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2016
Ngày hiệu lực01/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3337/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3337/QĐ-UBND Ban Quản lý dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3337/QĐ-UBND Ban Quản lý dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3337/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành22/09/2016
        Ngày hiệu lực01/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3337/QĐ-UBND Ban Quản lý dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3337/QĐ-UBND Ban Quản lý dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn Bình Định 2016

            • 22/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực