Quyết định 3340/QĐ-BKHCN

Quyết định 3340/QĐ-BKHCN năm 2014 đính chính Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3340/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi 17/2009/TT-BKHCN 01/2007/TT-BKHCN


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3340/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BKHCN NGÀY 30/7/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BKHCN NGÀY 18/6/2009 VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 như sau:

Tại khoản 5 Điều 2, sửa cụm từ “...20.3.c(iv)” thành “...20.4.c(iv)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3340/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3340/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2014
Ngày hiệu lực03/12/2014
Ngày công báo19/12/2014
Số công báoTừ số 1067 đến số 1068
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3340/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3340/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi 17/2009/TT-BKHCN 01/2007/TT-BKHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3340/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi 17/2009/TT-BKHCN 01/2007/TT-BKHCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3340/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Văn Tùng
       Ngày ban hành03/12/2014
       Ngày hiệu lực03/12/2014
       Ngày công báo19/12/2014
       Số công báoTừ số 1067 đến số 1068
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3340/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi 17/2009/TT-BKHCN 01/2007/TT-BKHCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3340/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi 17/2009/TT-BKHCN 01/2007/TT-BKHCN

           • 03/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực