Quyết định 335/QĐ-BHXH

Quyết định 335/QĐ-BHXH năm 2010 về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 335/QĐ-BHXH mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 335/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo mức phạt xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại Khoản 3 Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 10,5%/năm (tương đương với 0,875%/tháng)

Điều 2. Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Chi, Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BHXH: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân; Ban Cơ Yếu Chính phủ;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, KHTC (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 335/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu335/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2010
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 335/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 335/QĐ-BHXH mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 335/QĐ-BHXH mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu335/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Đình Khương
       Ngày ban hành10/02/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVi phạm hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 335/QĐ-BHXH mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 335/QĐ-BHXH mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

           • 10/02/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực