Quyết định 335/QĐ-BTTTT

Quyết định 335/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 335/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông t


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 335/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

TÜV Rheinland of NA, Inc. – US0131

Địa chỉ: 762 Park Avenue, Youngsville , NC 27596 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30/06/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỜNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 335/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: TÜV Rheinland of NA, Inc. – US0131

Địa chỉ: 762 Park Avenue, Youngsville , NC 27596 USA

Người liên lạc: Mike Moranha

Điện thoại: +1 (919) 554-3668 x238

Email: mmoranha@us.tuv.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị công nghệ thông tin

 

1.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

1.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

1.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

1.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

1.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

1.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

1.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

1.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

1.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 335/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu335/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2012
Ngày hiệu lực29/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2012
Cập nhật7 năm trước

Download Văn bản pháp luật 335/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 335/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông t


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 335/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông t
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu335/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thanh Hưng
        Ngày ban hành29/02/2012
        Ngày hiệu lực29/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 335/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông t

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 335/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông t

            • 29/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực