Quyết định 3352/QĐ-UBND

Quyết định 3352/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2016 do tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3352/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (NGUỒN VỐN CỦA TỈNH) NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2016 (nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc chuyển nguồn đối với nguồn vốn ĐTPT năm 2015 sang năm 2016 để tiếp tục thực hiện;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 65/TTr-SKHĐT ngày 24/6/2016, Tờ trình số 89/TTr-SKHĐT ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2016 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 và Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 30/02/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (NGUỒN VỐN CỦA TỈNH)
(Kèm theo quyết định 3352/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT:nghìn đồng

STT

Danh mục/hạng mục

KH vốn năm 2016

Điều chỉnh: tăng(+), giảm (-)

Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

Chủ đầu tư

Ghi chú

A

VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

-900.000

 

 

 

1

Trụ sở làm việc UBND xã Phước

sơn

900.000

-900.000

0

UBND huyện Tuy Phước

Dứt điểm, điều chỉnh giảm quy mô dự án nên giảm vốn đầu tư

 

Điều chỉnh tăng

 

900.000

 

 

 

1

Đê Thượng hạ lưu đập Thanh Quang, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước

0

900.000

900.000

UBND huyện Tuy Phước

UBND huyện Tuy Phước đã bố trí trước kế hoạch vốn 1 tỷ đồng để thực hiện dự án

B

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

-240.910

 

 

 

1

Dự án Trung tâm hội nghị của tỉnh

240.910

-240.910

0

BQL DA các công trình trọng điểm Bình Định

Vốn năm 2015 chưa thực hiện chuyển nguồn sang năm 2016 tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh

 

Điều chỉnh tăng

 

240.910

 

 

 

1

Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh

0

240.910

240.910

BQL DA các công trình trọng điểm Bình Định

Sửa chữa để chuyển BQL DA các công trình trọng điểm tỉnh về nhằm giảm chi phí thuê trụ sở bên ngoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3352/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3352/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2016
Ngày hiệu lực22/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3352/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3352/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Bình Định 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3352/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Bình Định 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3352/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành22/09/2016
       Ngày hiệu lực22/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3352/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3352/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Bình Định 2016

            • 22/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực