Quyết định 3358/2003/QĐ-UB

Quyết định 3358/2003/QĐ-UB quy định về tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông và thu thủy lợi phí trong tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 3358/2003/QĐ-UB tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3358/2003/QĐ- UB

Long An, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỦY NÔNG VÀ THU THỦY LỢI PHÍ TRONG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/06/1994;

- Căn cứ nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Ban hành kèm theo quyết định này quy định về nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông và thu thủy lợi phí trong tỉnh;

Điều II : Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện quy định này.

Điều III : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện và Thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

QUY ÐỊNH

TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỦY NÔNG VÀ THU THỦY LỢI PHÍ TRONG TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số: 3358/2003/QĐ-UB ngày 29/9/2003 của UBND tỉnh)

I- ĐỐI TƯỢNG:

1- Tập thể: Bao gồm các đơn vị huyện, thị xã(kể cả Chi cục  Quản lý nước và công trình thủy lợi), các đơn vị xã,Phường, Thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý thủy nông, thu thủy lợi phí và thực hiện đúng các quy định Nhà nước về quản lý thủy nông và thu thủy lợi phí (Xây dựng thủy lợi nội đồng, bàn giao công trình, xử lý vi phạm, quản lý tài chánh,... ).

2- Cá nhân: Người trực tiếp  có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành tốt công tác này. Đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo khi xét khen thưởng phải gắn liền với thành tích tập thể do mình phụ trách.

II- TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM:

1/ Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để mọi người thông hiểu và tự giác thực hiện tốt công tác quản lý thủy nông và nộp thủy lợi phí đầy đủ, kịp thời (20 điểm).

2/ Thực hiện khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tốt, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (10 điểm).

3/ Nắm vững công tác xây dựng thủy lợi nội đồng, đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, kế hoạch có hiệu quả cao. Đảm bảo đầy đủ thủ tục xây dựng và bàn giao đúng quy định cho các đơn vị thủy nông quản lý. Sử dụng vốn thủy lợi phí và các nguồn vốn khác vào đầu tư xây dựng, sửa chủa công trình thủy lợi đúng theo quy định, gây được niềm tin trong nhân dân (20 điểm).

4/ Tổ chức tốt các dịch vụ thủy lợi như bơm tưới, thu giao thông thủy qua công trình thủy lợi, khai thác tổng hợp công trình thủy lợi có hiệu quả, đúng pháp luật, giải quyết thêm công việc làm tăng thu nhập chính đáng cho người lao động (10 điểm).

5/ Kết quả thu thủy lợi phí (bao gồm thủy lợi phí tạo nguồn, bơm tưới và thu qua công trình thủy lợi): Cứ mỗi % Thủy lợi phí thu được so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao được tính 1 điểm. Phần thu vượt cứ 1% thu vượt được tính tương đương 1,2 điểm. Nếu thu không đạt chỉ tiêu thì cứ 1% thu không đạt bị trừ 0,2 điểm. Đơn vị thu đạt quá thấp(< 50%) so với chỉ tiêu  giao mà không có lý do chính đáng sẽ không được xét khen thưởng.

III- HÌNH THỨC KHEN:

- Tập thể: Cờ thi đua của UBND Tỉnh, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh.

1/ Đối với tập thể Huyện, Thị xã (gọi chung là Huyện ):

Xét trong số những đơn vị thu thủy lợi phí đạt từ 100% chỉ tiêu Tỉnh giao trở lên và các tiêu chuẩn 1 đến 4 đạt từ 50 điểm trở lên để chọn ra 3 đơn vị đạt hạng 1,2,3 theo thứ tự chấm điểm thi đua từ cao xuống.

Khen thưởng như sau:

- Một Huyện hạng nhất: Tặng cờ thi đua xuất sắc, thưởng   3.000.000 đ

- Một Huyện hạng nhì:    Tặng bằng khen,             thưởng    2.000.000 đ

- Một huyện hạng ba:       Tặng bằng khen,             thưởng    1.000.000đ

- Hai Huyện đạt kết quả thi đua kế tiếp: tặng bằng khen, thưởng theo quy định hiện hành.

2/ Đối với các tập thể khác và cá nhân:

Căn cứ vào kết quả thi đua của các Huyện, UBND Tỉnh sẽ xét tặng bằng khen và thưởng theo quy định hiện hành, số lượng được xét đề nghị tối đa như sau:

- Huyện đạt hạng nhất:  04 tập thể và 08 cá nhân

- Huyện đạt hạng nhì:    03 tập thể và 06 cá nhân

- Huyện đạt hạng ba:     03 tập thể và 04 cá nhân

- Huyện đạt hạng kế tiếp:02 tập thể và 03 cá nhân

- Các Huyện, Thị còn lại: 01 tập thể và 02 cá nhân

Chú ý chọn khen thưởng những tập thể ở cơ sở, những cán bộ, nhân viên và nhân dân trực tiếp thực hiện công tác quản lý thủy nông và thu thủy lợi phí.

IV- THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ:

Tập thể và cá nhân thuộc địa phương, đơn vị nào  quản lý do nơi đó xem xét đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng ( 2 bản)

- Biên bản họp xét thi đua khen thưởng.

- Bản đề nghị kèm theo danh sách và tóm tắt thành tích thông qua lãnh đạo địa phương, đơn vị.

- Đối với tập thể và CB lãnh đạo từ trưởng, phó trở lên đề nghị tỉnh khen phải cóùbản tóm tắt thành tích thông qua đơn vị chủ quản. Đối với cá nhân khác thì hội đồng TĐKT cơ sở lập bản danh sách chung kèm theo biên bản bình xét thi đua.

Thời hạn báo cáo kết quả đề nghị Tỉnh khen thưởng gởi về Sở Nông nghiệp & PTNT ( Nơi tiếp nhận là Chi cục quản lý nước & CTTL ) trước ngày 15/01 hàng năm. Mọi lý do chậm trể đều không được xem xét khen thưởng.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1) Sở Nông nghiệp & PTNT chủ phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện quy định này; tổ chức kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

2) UBND các Huyện, Thị xã tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện công tác quản lý thủy nông và thu thủy lợi phí trên địa bàn; xem xét đánh giá kết quả thi đua hàng năm; tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3358/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3358/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2003
Ngày hiệu lực29/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3358/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3358/2003/QĐ-UB tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3358/2003/QĐ-UB tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3358/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành29/09/2003
        Ngày hiệu lực29/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3358/2003/QĐ-UB tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3358/2003/QĐ-UB tiêu chuẩn thi đua khen thưởng công tác quản lý thủy nông Long An

            • 29/09/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực