Quyết định 3369/QĐ-CTUBND

Quyết định 3369/QĐ-CTUBND năm 2015 về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3369/QĐ-CTUBND giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt Khánh Hòa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3369/QĐ-CT UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-CTUBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được thực hiện các quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác về xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định số 3225/QĐ-CTUBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và theo các chỉ đạo, phân công đột xuất, không thường xuyên khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc giao quyền có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này và chấm dứt khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trong phạm vi giao quyền nêu tại Điều 1 quyết định này, các Phó Chủ tịch được ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Lưu VT+NgM, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3369/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3369/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2015
Ngày hiệu lực20/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3369/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 3369/QĐ-CTUBND giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3369/QĐ-CTUBND giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt Khánh Hòa 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3369/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành20/11/2015
        Ngày hiệu lực20/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3369/QĐ-CTUBND giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt Khánh Hòa 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3369/QĐ-CTUBND giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt Khánh Hòa 2015

            • 20/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực