Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND

Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô đã được thay thế bởi Quyết định 3369/2014/QĐ-UBND Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí

Căn cứ Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 7 “Về việc quy định thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5406/STC-QLG ngày 20/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng chịu phí, người nộp phí và cơ quan thu phi: Theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

2. Mức thu phí:

TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu phí thu trên địa bàn tỉnh

(đồng/năm)

Địa bàn

Thành phố, Thị xã

Địa bàn

các huyện

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

100.000

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

150.000

100.000

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

2.160.000

Mức thu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2013.

3. Quản lý và sử dụng phí.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được trích để lại số tiền phí thu được để trang trải công tác tổ chức thu như sau:

- Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được, số tiền còn lại nộp (hàng tuần) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với các xã được để lại 20% số phí thu được, số tiền còn lại nộp (hàng tuần) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Quy định chung về Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Phương thức thu, nộp phí, trả lại phí đã nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 197/2012/-TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3370/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3370/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3370/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3370/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3370/2012/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô