Quyết định 3372/QĐ-UBND

Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh Quyết định 3511/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015 kèm theo Quyết định 2451/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3372/QĐ-UBND 2017 Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3511/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT ĐẤT Ở VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2451/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã được Quốc Hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư năm 2014 - 2015 thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 26 /TTr- BDT ngày 01 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể:

Số TT

Đơn vị

Số hộ cần hỗ trợ đất ở

Theo Quyết định số 3511/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh

1

Huyện Tri Tôn

46

99

3

Huyện An Phú

94

41

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tri Tôn, An Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc;
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Sở: XD, LĐ TB&XH, KH&ĐT, TC;
- Ban Dân tộc;
- UBND huyện: TT, TB, AP;
- Lãnh đạo VPUBND;
- Website Văn phòng;
- Lưu: HCTC, KGVX, KTN, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3372/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3372/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3372/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3372/QĐ-UBND 2017 Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3372/QĐ-UBND 2017 Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3372/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3372/QĐ-UBND 2017 Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3372/QĐ-UBND 2017 Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang

            • 09/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực