Quyết định 3375/QĐ-UBND

Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2016 về bãi bỏ văn bản do huyện Nhà Bè ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3375/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3375/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân TPHCM về thành lập văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-TNMT-VP ngày 30/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM về thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các Quận, Huyện trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố;

Xét đề nghị của Trưng Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tại Công văn số 251/PTP ngày 29 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Quyết định số 280/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành quy định chế độ trợ cấp kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các phòng-ban, ngành thuộc Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- S Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy:
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2016
Ngày hiệu lực02/12/2016
Ngày công báo01/01/2017
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3375/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3375/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Lưu
        Ngày ban hành02/12/2016
        Ngày hiệu lực02/12/2016
        Ngày công báo01/01/2017
        Số công báoTừ số 3 đến số 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3375/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3375/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016

            • 02/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực