Quyết định 3376/2001/QĐ-UB

Quyết định 3376/2001/QĐ-UB quy định phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 3376/2001/QĐ-UB phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được thay thế bởi Quyết định 1766/2005/QĐ-UB phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 3376/2001/QĐ-UB phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3376/2001/QĐ-UB

TX. Vĩnh Long, ngày 2 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm1999 của Chính Phủ , số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 52/CP,NĐ 12/CP, NĐ 88/CP, NĐ 14/NĐ-CP của Chính phủ của các Bộ ngành Trung ương.
- Để cụ thể hoá thêm một bước Nghị quyết số: 55/1998-HĐNDK5 ngày 23/7/1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá V kỳ họp lần 10.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay ban hành kèm theo quyết định bảng quy định phân cấp quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

ĐIỀU II: Các ông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 2 (để thực hiện)
- Bộ KH-ĐT, Bộ TC.
- TT T.U, TT HĐND
- CT, các PCT
- BLĐ VP UBND.
- Lưu. 5.03.02

TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3376/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3376/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2001
Ngày hiệu lực02/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3376/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3376/2001/QĐ-UB phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3376/2001/QĐ-UB phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3376/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành02/11/2001
        Ngày hiệu lực02/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3376/2001/QĐ-UB phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3376/2001/QĐ-UB phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản