Quyết định 3380/QĐ-UBND

Quyết định 3380/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg về "Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3380/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3380/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 538/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ "PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ 2020" THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thử tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Tờ trình số 1319/TTr-BHXH ngày 03/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 538) gồm các ông, bà có tên sau:

Trưởng ban:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

Phó Trưởng ban:

2. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố;

3. Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế;

Các thành viên:

4. Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

5. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

6. Bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

7. Ồng Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

8. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

9. Ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

10. Ông Dư Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố;

12. Ông Phạm Quang Tiềm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố;

13. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;

14. Ông Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố;

15. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố;

16. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;

17. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội;

Ban chỉ đạo 538 có Tổ thư ký giúp việc gồm các ông, bà có tên sau:

Tổ thư ký:

1. Ông Trần Văn Hoan, Trưởng phòng Thu, Bảo hiểm xã hội Thành phố;

2. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Trưởng phòng Văn hóa- xã hội, Văn phòng UBND Thành phố;

3. Bà Kiều Mai Phương, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

4. Ông Phạm Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp, Bảo hiểm xã hội Thành phố;

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Giám định 1, Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên phối hợp với các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện tốt Đề án.

- Định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án; ít nhất 6 tháng một lần tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và xác định chỉ tiêu, biện pháp để đảm bảo hiệu quả của Đề án.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo 538 và Tổ thư ký giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định của UBND Thành phố.

Trưởng Ban chỉ đạo 538 được sử dụng con dấu của UBND thành phố Hà Nội. Phó Trưởng Ban chỉ đạo 538 sử dụng con dấu và tài khoản của Bảo hiểm xã hội Thành phố trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 538 do ngân sách Thành phố cấp qua Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3380/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3380/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2013
Ngày hiệu lực29/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3380/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3380/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3380/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3380/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành29/05/2013
        Ngày hiệu lực29/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3380/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3380/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg

            • 29/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực