Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN năm 2015 công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế và cấp phép khảo nghiệm diện rộng đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây trồng biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN công nhận kết quả cấp phép khảo nghiệm đa dạng sinh học cây trồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3398/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HẠN CHẾ VÀ CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM DIỆN RỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/ 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;

Căn cứ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng an toàn sinh học ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại cuộc họp ngày 19/07/2015;

Xét đề nghị của Công ty TNHH SYNGENTA Việt Nam tại Văn bản ngày 4/8/2015;

Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế và cấp phép khảo nghiệm diện rộng đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây trồng biến đổi gen như sau:

1. Tên tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SYNGENTA Việt Nam;

Địa chỉ: số 16 đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam;

2. Tên cây trồng chuyển gen: cây ngô (Zea May L.) (Maize);

3. Sự kiện chuyển gen: MIR 162 diệt sâu hại bộ cánh vẩy;

4. Giống nền sử dụng trong khảo nghiệm: giống ngô lai Status;

5. Hình thức khảo nghiệm: Khảo nghiệm diện rộng;

6. Thời gian khảo nghiệm: Từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2017;

7. Đơn vị khảo nghiệm: Viện Bảo vệ thực vật và Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ;

8. Địa điểm khảo nghiệm: Sơn La, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đăklăk.

Điều 2. Công ty TNHH SYNGENTA Việt Nam được phép nhập khẩu 20 (hai mươi) kg hạt giống ngô biến đổi gen Status MIR162; 20 (hai mươi) kg hạt giống ngô biến đổi gen Status Bt11xMIR162xGA21; 20 (hai mươi) kg hạt giống ngô Status từ Phi-líp-pin để thực hiện khảo nghiệm. Việc nhập khẩu các giống ngô biến đổi gen nêu trên phải được thực hiện đúng Pháp lệnh giống cây trồng, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các quy định pháp lý có liên quan khác của Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức đăng ký và Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm:

1. Phê duyệt Kế hoạch khảo nghiệm chi tiết trên cơ sở Quyết định này và ý kiến thẩm định của Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp làm căn cứ thực hiện.

2. Quản lý và báo cáo kết quả nhập khẩu, sử dụng và khảo nghiệm các giống ngô biến đổi gen nêu trên về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) theo các quy định tại Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ, Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định pháp lý có liên quan khác của Nhà nước Việt nam về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

3. Tuân thủ các yêu cầu về giám sát, quản lý rủi ro và các nội dung an toàn sinh học có liên quan được quy định tại Nghi định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ, Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Hải quan (Bộ TC);
- UBND Tỉnh nơi khảo nghiệm;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu: VT, KHCN (TTQ.15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3398/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3398/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3398/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN công nhận kết quả cấp phép khảo nghiệm đa dạng sinh học cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN công nhận kết quả cấp phép khảo nghiệm đa dạng sinh học cây trồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3398/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN công nhận kết quả cấp phép khảo nghiệm đa dạng sinh học cây trồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3398/QĐ-BNN-KHCN công nhận kết quả cấp phép khảo nghiệm đa dạng sinh học cây trồng

           • 24/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực