Quyết định 34/2002/QĐ-BNNPTNT

Quyết định 34/2002/QĐ-BNN phê duyệt dự án "Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp - mã số GEF-PPG TF 050719" do quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ do do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2002/QĐ-BNN dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp mã số GEF-PPG TF 050719


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2002/QĐ-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ HỢP PHẦN QUỸ BẢO TỒN CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP - MÃ SỐ GEF-PPG TF 050719" DO QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển không chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Xét đề nghị của Cục Phát triển lâm nghiệp - công văn số 182/PTLN-KHTH về việc đề nghị phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị hợp phần Quỹ bảo tồn GEF;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự án "Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ bảo tồn của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp - mã số GEF - PPG TF 050719" do Quỹ môi trường toàn cầu GEF tài trợ, với các thông tin chủ yếu như sau:

2. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ bảo tồn của Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp - mã số GEF - PPG TF 050719.

3. Nhà tài trợ: Quỹ môi trường toàn cầu (GEF)

4. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Cơ quan quản lý dự án: Cục phát triển lâm nghiệp

6. Mục tiêu cụ thể của dự án: Hỗ trợ chuẩn bị nội dung Hợp phần Quỹ bảo tồn của dự án phát triển Ngành lâm nghiệp nhằm mục tiêu quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

7. Thời gian thực hiện dự án: 10 tháng (từ tháng 5/2002 đến 2/2003).

Tổng kinh phí dự án: 200.000 đô la Mỹ của Quỹ môi trường toàn cầu uỷ thác qua Ngân hàng thế giới.

Điều 2. Giao cho cục Phát triển lâm nghiệp chủ trì phối hợp với cục Kiểm lâm, Quỹ GEF, ngân hàng Thế giới và các cơ quan / địa phương liên quan tổ chức thực hiện dự án trên theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, tuân thủ các quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA/viện trợ hiện hành của Bộ và của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp và lãnh đạo các cục, Vụ, viện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2002/QĐ-BNNPTNT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2002/QĐ-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2002
Ngày hiệu lực03/05/2002
Ngày công báo25/07/2002
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2002/QĐ-BNNPTNT

Lược đồ Quyết định 34/2002/QĐ-BNN dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp mã số GEF-PPG TF 050719


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 34/2002/QĐ-BNN dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp mã số GEF-PPG TF 050719
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu34/2002/QĐ-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýNguyễn Văn Đẳng
     Ngày ban hành03/05/2002
     Ngày hiệu lực03/05/2002
     Ngày công báo25/07/2002
     Số công báoSố 35
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 34/2002/QĐ-BNN dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp mã số GEF-PPG TF 050719

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2002/QĐ-BNN dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp mã số GEF-PPG TF 050719

         • 03/05/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/07/2002

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/05/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực