Quyết định 34/2003/QĐ-UB

Quyết định 34/2003/QĐ-UB quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công cụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Bình Phước

Quyết định 34/2003/QĐ-UB sử dụng điện thoại công cụ điện thoại di động cán bộ lãnh đạo Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 11/2004/QĐ-UB tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ cán bộ lãnh đạo Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2003/QĐ-UB sử dụng điện thoại công cụ điện thoại di động cán bộ lãnh đạo Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2003/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 21 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỤ TẠI NHÀ RIÊNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh số 023/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26/02/198 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Căn cứ Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Căn cứ Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số 13/CV/TCVG-HCSN ngày 13/01/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng với điện thoại di động với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh theo đúng quy định của Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính và Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Bãi bỏ việc trang bị, quản lý sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax tại Khoản 2 của quyết định kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UB ngày 15/01/1999 của UBND tỉnh.

Điều 3: Đối với cán bộ trực tiếp đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt (ngoài tiêu chuẩn đã quy định), UBND tỉnh sẽ có quyết định riêng.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/05/2003

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2003
Ngày hiệu lực01/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 34/2003/QĐ-UB sử dụng điện thoại công cụ điện thoại di động cán bộ lãnh đạo Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2003/QĐ-UB sử dụng điện thoại công cụ điện thoại di động cán bộ lãnh đạo Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tuấn Hưng
        Ngày ban hành21/04/2003
        Ngày hiệu lực01/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2003/QĐ-UB sử dụng điện thoại công cụ điện thoại di động cán bộ lãnh đạo Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2003/QĐ-UB sử dụng điện thoại công cụ điện thoại di động cán bộ lãnh đạo Bình Phước