Quyết định 34/2008/QĐ-UBND

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 107/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2006/QĐ-UBND NGÀY 27/10/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ ĐTPT Bình Phước;

Theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQL ngày 15/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực28/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành18/07/2008
       Ngày hiệu lực28/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước

           • 18/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực