Quyết định 34/2009/QĐ-UBND

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỀU 4, QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/8/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Liên ngành tại Biên bản họp ngày 10/8/2009 và đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 199/BQL ngày 10/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh và có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2009
Ngày hiệu lực31/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Văn Thiện
       Ngày ban hành21/08/2009
       Ngày hiệu lực31/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng Bình Định

           • 21/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực