Quyết định 34/2010/QĐ-UBND

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 34/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1120/STP-KTrVB ngày 15 tháng 4 năm 2010 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật quý IV năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật (theo danh mục đính kèm) của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Quyết định số 1048/QĐ-UB-NC ngày 08 tháng 7 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về chức năng, nhiệm vụ Phòng Tư pháp các quận, huyện;

2. Quyết định số 3413/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Đội bảo vệ tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố;

3. Quyết định số 184/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trụ sở chính tại Khu đô thị mới Nam thành phố;

4. Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

5. Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt điều chỉnh đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2007./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực03/06/2010
Ngày công báo01/06/2010
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

          • 24/05/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/06/2010

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/06/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực