Quyết định 34/2010/QĐ-UBND

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của Trường Trung cấp y tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 đã giao tại Quyết định 68/2009/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2010/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NĂM 2010 ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2009/QĐ-UBND NGÀY 30-12-2009 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010; Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 18 (Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 28-12-2009; Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND ngày 28-12-2009 và Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND ngày 28-12-2009 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010);

Căn cứ Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 26-12-2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định phân cấp quản lý và điều hành ngân sách nhà nước năm 2007-2010; Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 30-12-2009 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 807/KH&ĐT-VX ngày 26-10-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đào tạo của Trường Trung học y tế tỉnh năm 2010 đã giao tại Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 30-12-2009 của UBND tỉnh, như sau:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2010 đã giao

Kế hoạch 2010 sau điều chỉnh

Tổng số

250

140

- Điều dưỡng

100

50

- Y sỹ đa khoa

100

100

- Dược sỹ trung cấp chính quy

50

100

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 30-12-2009 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế, Y tế, Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2010
Ngày hiệu lực30/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrần Ngọc Tư
       Ngày ban hành30/11/2010
       Ngày hiệu lực30/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch đào tạo Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc

           • 30/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực