Quyết định 34/2017/QĐ-TTg

Quyết định 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2017/QĐ-TTg khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KHUNG GIÁ CỦA MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung mt số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đnghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thtướng Chính phủ ban hành Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 1. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

1. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.606,19 đồng/kWh;

2. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 1.906,42 đồng/kWh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện.

Điều 3. Hiu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành t ngày 10 tháng 9 năm 2017. Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 tiếp tục được áp dụng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu các đơn vị điện lực và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2017/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2017
Ngày hiệu lực10/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 34/2017/QĐ-TTg khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2017/QĐ-TTg khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2017/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành25/07/2017
       Ngày hiệu lực10/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2017/QĐ-TTg khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2017/QĐ-TTg khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 2020

           • 25/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực