Quyết định 34/QĐ-UBND

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 346/TTr-STP ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tại Công văn số 106/KCN-PDN ngày 13 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Tư pháp thực hiện việc cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Lĩnh vực Lao động

01

T-BLI-195785-TT

Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong khu công nghiệp

Khoản 21, Điều 1, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã bãi bỏ thẩm quyền quản lý thủ tục này

02

T-BLI-195772-TT

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Khoản 21, Điều 1, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã bãi bỏ thẩm quyền quản lý thủ tục này

03

T-BLI-186326-TT

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động)

Khoản 21, Điều 1, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã bãi bỏ thẩm quyền quản lý thủ tục này

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2014
Ngày hiệu lực13/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành13/01/2014
        Ngày hiệu lực13/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bạc Liêu

            • 13/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực