Quyết định 340/QĐ-BTC

Quyết định 340/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 340/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 197/2012/TT-BTC NGÀY 15/11/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, như sau:

1. Tại Ví dụ 6 tiết a.4 khoản 1 Điều 6 Thông tư số 197/2012/TT-BTC, đã in là:

"… Ông M có thể lựa chọn nộp phí 12 tháng (từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013) hoặc nộp phí cho thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm (27 tháng)…".

Nay sửa lại là:

"… Ông M có thể lựa chọn nộp phí 12 tháng (từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013) hoặc nộp phí cho thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm (26 tháng)…"

2. Tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 197/2012/TT-BTC, đã in là:

"b) UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo Mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này và tổ chức thu phí".

Nay sửa lại là:

"b) UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo Mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này và tổ chức thu phí".

3. Tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 197/2012/TT-BTC, đã in là:

"d) Khi thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, cơ quan thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định".

Nay sửa lại là:

"d) Khi thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, cơ quan thu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này".

4. Tại cột 8 dòng 7 Biểu mức thu phí đối với ô tô tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC đã in là: "9.960", nay sửa lại là: "9.910".

5. Tại cột 6 dòng 9 Biểu mức thu phí đối với ô tô tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC đã in là: "7.740", nay sửa lại là: "7.440".

6. Tại cột 8 dòng 9 Biểu mức thu phí đối với ô tô tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC đã in là: "14.290", nay sửa lại là: "14.280".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 340/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu340/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2013
Ngày hiệu lực25/02/2013
Ngày công báo25/03/2013
Số công báoTừ số 169 đến số 170
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 340/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 340/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 340/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu340/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành25/02/2013
       Ngày hiệu lực25/02/2013
       Ngày công báo25/03/2013
       Số công báoTừ số 169 đến số 170
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 340/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 340/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 197/2012/TT-BTC

           • 25/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực