Quyết định 3402/QĐ-UBND

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2017 về quy định thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3402/QĐ-UBND 2017 thành phần Ban An toàn giao thông các huyện thị xã Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3402/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Công văn số 101/BATGT ngày 06/9/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1429/SNV-TC ngày 21/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thành phần Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

2. Phó Trưởng ban Thường trực:

- Đối với Ban An toàn giao thông thị xã, thành phố: Trưởng phòng Quản lý Đô thị;

- Đối với Ban An toàn giao thông các huyện: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố có thể phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố;

4. Một (01) Công chức chuyên trách công tác an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

5. Các Ủy viên là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện:

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Y tế;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Phòng Nội vụ;

- Văn phòng HĐND và UBND;

- Ban Chỉ huy Quân sự;

- Bệnh viện Đa khoa;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình;

- Đội Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;

6. Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cấp huyện sau tham gia thành viên:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Liên đoàn Lao động;

- Hội Nông dân;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Huyện, thị, thành Đoàn;

- Hội Chữ Thập đỏ;

- Hội Cựu Chiến binh.

Điều 2. Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kế hoạch và biện pháp phối hợp các ngành, phòng, ban, đơn vị và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật, chỉ đạo và hướng dẫn của trung ương và địa phương liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Báo cáo khẩn cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban An toàn giao thông tỉnh về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định, quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBATGTQG;
- BTV Tỉnh ủy; (b/c)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3402/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3402/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2017
Ngày hiệu lực28/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3402/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3402/QĐ-UBND 2017 thành phần Ban An toàn giao thông các huyện thị xã Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3402/QĐ-UBND 2017 thành phần Ban An toàn giao thông các huyện thị xã Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3402/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành28/09/2017
        Ngày hiệu lực28/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3402/QĐ-UBND 2017 thành phần Ban An toàn giao thông các huyện thị xã Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3402/QĐ-UBND 2017 thành phần Ban An toàn giao thông các huyện thị xã Quảng Bình

            • 28/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực