Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 341/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tính lệ phí trước bạ ôtô xe máy Sơn La 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 về ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 44/TTr-STC ngày 13 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định về giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy gồm:

- Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc phê duyệt bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện để làm căn cứ ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện để làm căn cứ ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Tài chính Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;  Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 về ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy, các văn bản có liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công thương; Cục trưởng cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng cục Thuế;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH, Thanh 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2017
Ngày hiệu lực21/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 341/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tính lệ phí trước bạ ôtô xe máy Sơn La 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 341/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tính lệ phí trước bạ ôtô xe máy Sơn La 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu341/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýNguyễn Quốc Khánh
       Ngày ban hành21/02/2017
       Ngày hiệu lực21/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 341/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tính lệ phí trước bạ ôtô xe máy Sơn La 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 341/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tính lệ phí trước bạ ôtô xe máy Sơn La 2017

           • 21/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực