Quyết định 3419/QĐ-BGTVT

Quyết định 3419/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường “Nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ công nhân cạo gỉ, làm sạch vỏ tàu ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3419/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án Nghiên cứu những giải pháp cơ bản hạn chế ô nhiễm môi trường


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3419/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP BỘ ĐỂ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG “NGHIÊN CỨU NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN SỨC KHOẺ CÔNG NHÂN CẠO GỈ, LÀM SẠCH VỎ TÀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Xét Tờ trình số 507/CYT-NV ngày 16/09/2008 của Cục Y tế Giao thông vận tải đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Bộ để nghiệm thu đề án bảo vệ môi trường “Nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ công nhân cạo gỉ, làm sạch vỏ tàu ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam” - Mã số MT074010 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả vào công tác quản lý môi trường của Ngành. Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: MT, TC; Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải và các Ông (Bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

DANH SÁCH

 HỘI ĐỒNG CẤP BỘ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

“Nghiên cứu những giải pháp cơ bản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ công nhân cạo gỉ, làm sạch vỏ tàu ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam”

(Kèm theo Quyết định số 3419/QĐ-BGTVT ngày  11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Chu Mạnh Hùng

Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Chủ nhiệm Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y khoa Hà Nội

Ủy viên phản biện

3

ThS. Nguyễn Hữu Nhật

Trung tâm KHCN và Bảo vệ môi trường, Viện KHCN GTVT

Ủy viên phản biện

4

KS. Nguyễn Văn Cường

Trưởng Ban BHLĐ và ATKT, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Ủy viên

5

BS. Vũ Văn Triển

Phó Cục trưởng Cục Y tế GTVT

Ủy viên

6

BS. Phạm Văn Hùng

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ủy viên

7

ThS. Trần Ánh Dương

Chuyên viên chính Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Ủy viên

8

TS. Mai Bá Lĩnh

Chuyên viên Vụ KHCN, Bộ GTVT

Ủy viên

9

KS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3419/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3419/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2008
Ngày hiệu lực11/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3419/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3419/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án Nghiên cứu những giải pháp cơ bản hạn chế ô nhiễm môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3419/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án Nghiên cứu những giải pháp cơ bản hạn chế ô nhiễm môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3419/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành11/11/2008
        Ngày hiệu lực11/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3419/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án Nghiên cứu những giải pháp cơ bản hạn chế ô nhiễm môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3419/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đề án Nghiên cứu những giải pháp cơ bản hạn chế ô nhiễm môi trường

            • 11/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực