Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/2003/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM ĐI LÀM CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 05/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ,cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 củaChính phủ qui định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 củaChính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Kết luận và kiến nghị của Đoàn thanh tra Nhànước về lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1687/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý lao động với nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài số 20/LĐTBXH-GP ngày 28 tháng 12 năm 1999 cấp cho doanh nghiệp nhà nước: Công ty du lịch vụ Đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VUNG TAU INVESCON) thuộc UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện do Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư Vũng Tàu giữ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư Vũng Tàu phải nộp bản chính Giấy phép 20/LĐTBXH-GP ngày 28 tháng 12 năm 1999 cho Cục Quản lý lao động với nước ngoài.

Điều 2. Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý đối với số lao động đã đưa đi làm việc ở nước ngoài theo qui định hiện hành đến khi thực hiện xong việc thanh lý hợp đồng với người lao động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký..Chánh Văn phòng Bộ, Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Giám đốc Công ty dịch vụ đầu tư Vũng Tàu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Lương Trào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 342/2003/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu342/2003/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2003
Ngày hiệu lực21/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 342/2003/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu342/2003/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Lương Trào
        Ngày ban hành21/03/2003
        Ngày hiệu lực21/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 342/2003/QĐ-BLĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài

            • 21/03/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực