Quyết định 3420/QĐ-UBND

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3420/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3420/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 3266/STP-BTTP ngày 29 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2001/CT-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB, TTTH;
- Lưu: VT, (PCNC/TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3420/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3420/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo01/08/2015
Số công báoSố 39
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3420/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3420/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3420/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3420/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành14/07/2015
       Ngày hiệu lực14/07/2015
       Ngày công báo01/08/2015
       Số công báoSố 39
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3420/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3420/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2001/CT-UBND Hồ Chí Minh

           • 14/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực