Quyết định 343/QĐ-KTNN

Quyết định 343/QĐ-KTNN năm 2008 về việc đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực III do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 343/QĐ-KTNN đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 3


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 343/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  KHU VỰC III

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực III như sau:

1. Phòng Nghiệp vụ 1 thành Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Nghiệp vụ 2 thành Phòng Nghiệp vụ 1;

3. Phòng Nghiệp vụ 3 thành Phòng Nghiệp vụ 2;

4. Phòng Nghiệp vụ 4 thành Phòng Nghiệp vụ 3.

Điều 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét cho ý kiến trước khi ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu343/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 343/QĐ-KTNN đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 343/QĐ-KTNN đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu343/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 343/QĐ-KTNN đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/QĐ-KTNN đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 3

            • 16/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực