Quyết định 344/QĐ-SGDHN

Quyết định 344/QĐ-SGDHN năm 2013 thay đổi thời gian giao dịch do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 344/QĐ-SGDHN 2013 thay đổi thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 3618/UBCK-PTTT ngày 03/7/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi thời gian giao dịch phiên chiều tại các Sở Giao dịch Chứng khoán;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h00 - 11h30

Giao dịch thỏa thuận

9h00 - 11h30

Nghỉ

11h30 - 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 - 14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30 - 14h45

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

Thị trường giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h00 - 11h30

Giao dịch thỏa thuận

9h00 - 11h30

Nghỉ

11h30 - 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 - 15h00

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 15h00

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc SGDCKHN, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Lưu P.HTGD, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/QĐ-SGDHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu344/QĐ-SGDHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/QĐ-SGDHN

Lược đồ Quyết định 344/QĐ-SGDHN 2013 thay đổi thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 344/QĐ-SGDHN 2013 thay đổi thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu344/QĐ-SGDHN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Văn Dũng
        Ngày ban hành24/07/2013
        Ngày hiệu lực29/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 344/QĐ-SGDHN 2013 thay đổi thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 344/QĐ-SGDHN 2013 thay đổi thời gian giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

            • 24/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực