Quyết định 3440/QĐ-BYT

Quyết định 3440/QĐ-BYT Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế đã được thay thế bởi Thông tư 27/2014/TT-BYT Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế cơ sở y tế tuyến tỉnh huyện xã và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3440/QĐ-BYT Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3440/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG SỔ SÁCH, BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê.

Điều 2. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế này áp dụng cho các trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế hoặc bệnh viện và trung tâm dự phòng cấp huyện, sở y tế cấp tỉnh, y tế các ngành (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi chép biểu mẫu, phương pháp thu thập, tổng hợp báo cáo về hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ 01 tháng 10 năm 2009.

Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổng cục Thống kê;
- Website BYT;
- Lưu: VT, PC, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3440/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3440/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2009
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3440/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3440/QĐ-BYT Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3440/QĐ-BYT Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3440/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành17/09/2009
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 3440/QĐ-BYT Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 3440/QĐ-BYT Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế