Quyết định 3442/QĐ-BGTVT

Quyết định 3442/QĐ-BGTVT năm 2015 về công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3442/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 2015


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3442/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Công bố bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Cục: HKVN, ĐTNĐ, HHVN, ĐSVN;
- Tổng cục ĐBVN;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VP, VT (Ng10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3442/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải )

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Tuyến đường

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

CK Hữu Nghị

QL1- Đường Vành đai 3- ICD Mỹ Đình - Đường Vành đai 3- QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh- QL12A

CK Cha Lo

QL1- Đường Vành đai 3-ICD Mỹ Đình - Đường Vành đai 3-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

QL1- Đường Vành đai 3- ICD Mỹ Đình- Đường Vành đai 3 -QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

Ghi chú: CK - viết tắt của từ “Cửa Khẩu”; QL - viết tắt của từ “Quốc lộ”; TL - viết tắt của từ “Tỉnh lộ”; ĐCT - viết tắt của từ “Đường cao tốc”.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3442/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3442/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3442/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3442/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3442/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3442/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3442/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3442/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 2015

            • 24/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực