Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT

Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT năm 2014 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật Dự án “Sản xuất giống điều giai đoạn 2011 - 2015” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT 2014 định mức kinh tế kỹ thuật Sản xuất giống điều 2011 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3445/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN “SẢN XUẤT GIỐNG ĐIỀU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-BNN-XD ngày 06/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án sản xuất điều giai đoạn 2011 - 2015;

Xét Biên bản phiên họp của Hội đồng Khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-TT-CCN ngày 14/7/2014 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, họp ngày 18/7/2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung định mức hao hụt cho sản xuất điều giống đầu dòng áp dụng cho Dự án “Sản xuất giống điều giai đoạn 2011 - 2015”, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Điều làm chủ đầu tư (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Định mức kinh tế kỹ thuật này làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng và kiểm tra đánh giá việc thực hiện Dự án nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Cục TT. (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC:

ĐỊNH MỨC HAO HỤT SẢN XUẤT ĐIỀU GIỐNG ĐẦU DÒNG
(Tính cho diện tích 01 ha, mật độ 200.000 cây)
(Kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-BNN-TT, ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Giai đoạn

Tỷ lệ thành công (%)

Sản phẩm hoàn chỉnh (cây/ha)

1

Từ gieo hạt đến gốc ghép đạt tiêu chuẩn

90

180.000

2

Ghép sống

80

144.000

3

Hao hụt vận chuyển

97

139.680

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3445/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3445/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3445/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT 2014 định mức kinh tế kỹ thuật Sản xuất giống điều 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT 2014 định mức kinh tế kỹ thuật Sản xuất giống điều 2011 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3445/QĐ-BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành05/08/2014
        Ngày hiệu lực05/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT 2014 định mức kinh tế kỹ thuật Sản xuất giống điều 2011 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3445/QĐ-BNN-TT 2014 định mức kinh tế kỹ thuật Sản xuất giống điều 2011 2015

            • 05/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực